1018899-04-1

Sotagliflozin(LX-4211)

Cas Number: 1018899-04-1
Product Code
251079
Product Name
Sotagliflozin(LX-4211)
Cas Number
1018899-04-1
Molecular Formula
C21H25O5ClS
 1103738-30-2
D-xylo-Pentodialdo-5,2-furanose, 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)Methyl]phenyl]-4,5-O-(1-Methylethylidene)-,(5S)-
 1103738-29-9
CS15955
4-Iodo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
 15088-78-5
KPN00079
Phenylacetyl Disulfide(PADS)
 15088-78-5
KPN00079
Phenylacetyl Disulfide(PADS)
 18358-63-9
CS80888
METHYL 4-METHYLAMINOBENZOATE
 15980-15-1
KPN00723
1,4-Oxathiane
 15980-15-1
KPN00723
1,4-Oxathiane
 534-85-0
KPN00991
2-Aminodiphenylamine
 534-85-0
KPN00991
2-Aminodiphenylamine
 2687-25-4
CS09260
2,3-DIAMINOTOLUENE
 67-48-1
CS99257
Choline chloride
 6723-30-4
CS80503
O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine