102195-80-2

1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (2 S )

Cas Number: 102195-80-2
Product Code
CS91402
Product Name
1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (2 S )
Cas Number
102195-80-2
Molecular Formula
C11H17NO5
 1428243-24-6
(3R,4S)-4-ethyl-1,3-Pyrrolidinedicarboxylic acid 1-(phenylmethyl) ester
 256487-77-1
1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (2 R )-
 1009119-82-7
1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 2,2'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(2-oxo-2,1-ethanediyl)] bis[1-(1,1-dimethylethyl)] ester, (2S)-
 26560-38-3
L-Glutamic acid, N-4-(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl)methylaminobenzoyl-, calcium salt (1:1)
 91526-18-0
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
 72705-26-1
disodium 2-[4-[[1-[[(2-methoxy-5-methyl-4-sulphonatophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate
 376608-65-0
2-(((3aR,4S,6R,6aS)-6-amino-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)oxy)ethanol (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
 4360-63-8
CS17699
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
 1359963-68-0
4-amino-5-[2,2-dimethyl-3-[(1-methylethyl)amino]-3-oxopropoxy]-2-methyl-3-Quinolinecarboxylic acid
 4008-48-4
CS08863
Nitroxoline
 1442437-21-9
1,6-Dihydro-4-hydroxy-6-oxo-3-pyridazinecarboxylic acid
 311810-76-1
rel-(4R,5R)-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
 2681-55-2
Methyl 3-oxo-4-androstene-17beta-carboxylate
 518044-38-7
2-[2-[2-[2-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-Acetic acid
 874638-80-9
((2R,3R,4R)-3-(benzoyloxy)-4-fluoro-4-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl benzoate
 204203-17-8
bis[2-(1,1-dimethylethyl)benzenamine]N,N′-(2,6-Pyridinediyldiethylidyne)
 1253429-01-4
(1Z)-2-cyano-2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-(1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethenyl,2,2-dimethyl-Propanoic acid ester
 866358-29-4
1-(1-Bromoethenyl)-4-(1,1-Dimethylethyl)-Benzene
 66270-36-8
CS58639
2,2,2-TRICHLORO-1,1-DIMETHYLETHYL CHLOROFORMATE
 129319-91-1
(2R)-2-methyl-1-Aziridinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
 66575-26-6
CS86955
(4R)-4,5-diamino-5-oxo-Pentanoic acid 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride (1:1)
 1009075-44-8
N-[(1R,3R)-3-aminocyclopentyl]-Carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
 108052-76-2
4-(BROMOMETHYL)-BENZOIC ACID, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER
 2213-81-2
2-Chloro-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dinitrobenzene
 1332713-76-4
1H-Indole-1-carboxylic acid, 3-[(2R)-2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]methylamino]-4-oxobutyl]-4-iodo-, 1,1-dimethylethyl ester
 4110-80-9
CS21829
N-(1,1-dimethylethyl)-2-methyl-Alanine
 98330-15-5
L-Cysteine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
 4074-90-2
KPN00217
Adipic Acid Divinyl Ester
 36589-29-4
CS15493
L-Arginine ethyl ester dihydrochloride
 113479-65-5
7-AMINO-3-CHLOROMETHYL-3-CEPHEM-4-CARBOXYLIC ACID P-METHOXYBENZYL ESTER, HYDROCHLORIDE
 255050-65-8
CKS00906
1-Naphthalenecarboxylic acid, 6-[[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy]-, methylester
 90583-27-0
Sulfuric acid, mono-C8-16-alkyl esters, sodium salts
 152-62-5
CS29560
Dydrogesterone
 877399-50-3
4-(4-Bromopyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
 212838-70-5
D-(-)-2-Chlorophenyl Glycine Methyl Ester HCl(1:1)
 126726-62-3
Isopropenylboronic acid pinacol ester
 59726-39-5
CS91187
2-(1-methylethyl)-2-(2-propen-1-yl)-Propanedioic acid 1,3-diethyl ester
 1253429-01-4
(1Z)-2-cyano-2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-(1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethenyl,2,2-dimethyl-Propanoic acid ester
 2089253-38-1
8-bromo-Octanoic acid nonyl ester